31 grudnia 2020 r. kończy się okres przejściowy (transition period) wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2021 r. przestanie obowiązywać wiele regulacji prawnych, które obecnie obowiązują zarówno w UK jak i w UE. Dotyczy to m. in. również przepisów dotyczących upadłości transgranicznej.

Porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską zawarte 19 października 2019 r (Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community) stwierdza, że do 31 grudnia 2020 r. wszystkie wszczęte postępowania upadłościowe w Anglii i Walii będą miały charakter transgraniczny, czyli będą uznawane w państwach Unii Europejskiej. Za wszczęcie postępowania upadłościowego uważa się fakt wydania przez angielskiego sędziego wyroku stwierdzającego upadłość konsumencką wnioskodawcy.

Na stronie 117 ww. Porozumienia, punkt 3, podpunkt c stwierdza jasno:

Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council1 shall apply to insolvency proceedings, and actions referred to in Article 6(1) of that Regulation, provided that the main proceedings were opened before the end of the transition period;

czyli:

W postępowaniach upadłościowych będą miały zastosowanie przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) zawarte w Rozporządzeniu nr 2015/848 a w szczególności określone w Artykule 6 (1) Rozporządzenia dotyczącym wszczęcia postępowania upadłościowego. Niniejsze przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich postępowań upadłościowych wszczętych przed zakończenia okresu przejściowego czyli przed 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie nr 2015/848 jest nowelizacją Rozporządzenia nr 1346/2000.

Ww. Artykuł 6(1) mówi:

„Artykuł 6

Jurysdykcja w sprawach wynikających bezpośrednio z postępowania upadłościowego i ściśle z nim powiązanych

1.   Sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium wszczęto zgodnie z art. 3 postępowanie upadłościowe, mają jurysdykcję w sprawach wynikających bezpośrednio z tego postępowania i z nim ściśle powiązanych, takich jak sprawa o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej.”

Poniżej link do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848

Reasumując: upadłość konsumencką transgraniczną, która zlikwiduje zadłużenie w Polsce można ogłosić w Anglii i Walii tylko do 31 grudnia 2020 r. Wyrok wydany przez angielski sąd będzie miał charakter transgraniczny czyli będzie ważny i prawomocny w całej Unii Europejskiej (poza Danią). Po tym terminie taki wyrok może być nie uznany w innych państwach Unii Europejskiej.

Wszystkie powyższe przepisy nie dotyczą zadłużenia powstałego w Wielkiej Brytanii. Prawo wewnętrzne UK nie zmienia się i w dalszym ciągu mają zastosowanie przepisy ustawy o niewypłacalności z 1986 r. (Insolvency Act 1986).

2 Thoughts on “Ostatnia chwila na pozbycie się długów w Polsce”

  • Przepraszam za spóźnioną odpowiedź. Wynika to faktu, że czekaliśmy na pierwsze wyroki wydane przez angielski sąd już po 1 stycznia 2021 r. Kilku naszych klientów otrzymało takie wyroki. W treści wyroku nie zaszły żadne zmiany w porównaniu do treści wyroków wydawanych przed Brexitem. Czyli w dalszym ciągu na wyrokach widnieje klauzula:
   „The adjudicator is satisfied that EC Regulation applies and declares that the
   bankruptcy proceedings are main proceedings as defined in Article 3 of the EC
   Regulations.”czyli:”Sędzia jest przekonany, że mają zastosowanie regulacje Unii Europejskiej i stwierdza, że to postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem zgodnie z definicją zawartą w Artykule 3 Regulacji Unii Europejskiej.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.