Nie. Syndyka interesują tylko nieruchomości, pojazdy o wartości powyżej £2000 oraz przedmioty o wartości powyżej £500 ale tylko te, które nie są niezbędne do normalnego życia (np. kolekcja antyków, biżuteria). Nie ma obowiązku ujawniania w swoim wniosku o bankructwo sprzętu AGD, RTV, mebli i wyposażenia domu. Nikt nie odwiedza ani nie kontroluje bankruta. Wprawdzie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy ujawnić posiadane maszyny, urządzenia i narzędzia ale jeżeli działalność stanowi jedyne źródło dochodu bankruta, syndyk nie będzie nimi zainteresowany.
Jeżeli bankrut posiada pojazd o wartości pow. £2000, syndyk może ten pojazd zabrać i zaproponować bankrutowi inny o wartości nie przekraczającej ww. limitu. Jednak jeżeli pojazd o wartości powyżej £2000 służy do pracy i utrzymania bankruta, syndyk może odstąpić od jego zajęcia.
Jeżeli bankrut posiada pojazd o znacznej wartości ale kupiony na raty, to w myśl przepisów ten pojazd nie jest jego własnością. Do czasu spłaty kredytu stanowi własność firmy kredytującej i w takim przypadku syndyk nie może go zająć. Jednak bank lub firma kredytująca zostanie powiadomiony o bankructwie i dalsze używanie pojazdu będzie uzależnione od ich decyzji i samodzielnych negocjacji pomiędzy bankiem a bankrutem.