• Osoby bezrobotne
• Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (kontraktu)
• Samozatrudnieni (self-employed), w takim przypadku uwzględniane są zarówno długi osobiste, jak i biznesowe
• Osoby, które udzieliły gwarancji na pożyczki udzielane innym osobom (poręczyciele)
• Byli dyrektorzy spółek LTD lub LLP, którzy są poręczycielami długów spółki
• Rolnicy
Warunkiem koniecznym jest posiadanie na terenie Anglii lub Walii swojego centrum interesów życiowych (COMI: Centre Of Main Interests).
Upadłości konsumenckiej nie może ogłoscić członek zarządu spółki Ltd lub LLP. Jeżeli dyrektor spółki Ltd posiada osobiste zadłużenie i chce ogłosić upadłość, wcześniej musi zrezygnować ze stanowiska członka zarządu w spółce.