Nie ma żadnego. Ogłoszenie bankructwa w żaden sposób nie wpłynie na wysokość pobieranych zasiłków. Dotyczy to wszystkich możliwych zasiłków dostępnych w Zjednoczonym Królestwie.

Należy jednak pamiętać, że kwoty zasiłków wliczają się do dochodów bankruta i mogą zaważyć na decyzję syndyka o wprowadzeniu planu spłaty (IPA).

Wysokość zasiłków nie może być brana przez syndyka pod uwagę tylko w jednej sytuacji: jeżeli stanowią one jedyny i wyłączny dochód bankruta i nie posiada on żadnych innych dochodów np. z tytułu pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.