Nie. Obowiązuje zasada COMI (Centre Of Main Interests) czyli Centrum Interesów Życiowych. Jeżeli Twoje COMI znajduje się w Anglii, to każdy polski sąd odrzuci Twój wniosek o upadłość. Nie ma znaczenia fakt, że posiadasz polskie obywatelstwo i polski paszport.

Podlegasz pod jurysdykcję brytyjską i tylko brytyjski sąd może wydać wyrok stwierdzający Twoją upadłość.

Po zakończeniu postępowania upadłościowego w UK, powinieneś w polskim sądzie złożyć wniosek o uznanie zagranicznego wyroku.