W 2020 r. – z powodu pandemii – brytyjski rząd w porozumieniu z bankami wprowadził nową formę pomocy dla przedsiębiorców(LTD) oraz osób samozatrudnionych (self-employed). Pomoc ta polegała na możliwości uzyskania kredytu bankowego o nazwie Bounce Back Loan, który miał pomóc w przetrwaniu i funkcjonowaniu spółek Ltd i osób samozatrudnionych. Kredyt miał charakter pożyczki celowej, czyli środki mogły i musiały być przeznaczone na bieżącą działalność firmy lub na inwestycje.
Zamysł był dobry. Banki otrzymały zakaz sprawdzania zdolności kredytowej wnioskodawców, pierwsza spłata miała miejsce dopiero po roku, a odsetki kredytu przez 1-szy rok płaciło bankom państwo.
Reasumując: kredyt otrzymała każda spółka i przedsiębiorca, który o niego aplikował. Oczywiście po spełnieniu pewnych warunków, np. czas funkcjonowania firmy przed Covidem.
Tysiące spółek i osób self-employed skorzystało z tej możliwości. I tu pojawiła się pewna pułapka. Maksymalna wysokość kredytu wynosiła £50 000 i stanowiła 25% przewidywanych w kolejnym roku podatkowym obrotów firmy.
Wnioskodawca czyli spółka ltd lub osoba samozatrudniona samodzielnie mogły określić przewidywany obrót. Nietrudno zgadnąć, że wielu przedsiębiorców chciało uzyskać maksymalną kwotę kredytu tj. £50 000 i w swoich wnioskach kredytowych określała przewidywaną wysokość obrotów rocznych na £200 000.
Minął rok karencji i należało rozpocząć spłatę kredytu. W wielu przypadkach a właściwie w tysiącach przypadków okazywało się, że pieniądze z kredytu zostały wydane na cele nie mające nic wspólnego z działalnością firmy a obroty firmy były bardzo dalekie od osiągnięcia wymaganego poziomu £200 000. Co więcej, w bardzo wielu przypadkach miały miejsce działania mające charakter fraudu. Np. pieniądze z Bounce Back Loan, natychmiast po ich otrzymaniu były przelewane na konta zagraniczne lub służyły do zakupu np. samochodów.
Nic złego się nie działo, dopóki kredyt był spłacany. Jednak w wielu przypadkach okazało się, osiągane że przez firmę obroty i zyski nie mają nic wspólnego z tymi deklarowanymi we wnioskach kredytowych. Rozpoczęły się upadłości konsumenckie w przypadku osób self-employed, bankructwa spółek i inne dostępne w UK procesy oddłużeniowe.
Wszystko było w porządku: sądy wydawały korzystne dla wnioskodawców wyroki upadłościowe i wydawało się, że wszystko jakoś się unormuje.
Niestety pojawiły się złe wiadomości:
Różne brytyjskie urzędy współpracują obecnie w celu odzyskania pieniędzy, które zostały bezprawnie uzyskane. W szczególności, HMRC, Krajowa Agencja ds. Przestępczości (National Crime Agency), Krajowa Służba Śledcza (National Investigation Service), Urząd ds. Niewypłacalności (Insolvency Service) oraz banki poszukują i sprawczają każdego, kto:
· Umyślnie dokonał fraudu programu Bounce Back Loan
· Udzielał porad, jak nadużyć program Bounce Back Loan
· Składał fałszywe oświadczenia, aby pożyczyć więcej, niż był do tego uprawniony
· Tworzył fikcyjne firmy w celu uzyskania środków z Bounce Back Loan
Na pewno mogą spać spokojnie osoby, które wzięły pożyczkę Bounce Back Loan w dobrej wierze i przeznaczyły środki na działalność gospodarczą. I nawet, jeżeli te środki nie pomogły w utrzymaniu firmy i przedsiębiorstwa upadły, to w takim przypadku żaden bank czy brytyjski urząd nic nie mogą przedsiębiorcy zarzucić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.