JEŻELI BANKRUT MIESZKA W WYNAJĘTYM LOKALU i nie zalega z czynszem, to nie powinien mieć powodów do obaw. Jednak jeżeli ma zaległości w płatnościach, to taki dług objęty jest bankructwem. W takim przypadku nie będzie musiał spłacać landlordowi zaległego czynszu ale musi się liczyć z nakazem eksmisji. Syndyk może zezwolić bankrutowi na spłatę zaległości i – jeżeli landlord się zgodzi – bankrut może pozostać w wynajmowanym mieszkaniu. Należy jednak sprawdzić swoją umowę najmu. Czasami umowa zawiera klauzulę mówiącą, że w przypadku bankructwa lokatora umowa zostaje automatycznie rozwiązana a ten musi opuścić lokal. Trzeba również liczyć się z tym, że po ogłoszeniu bankructwa mogą pojawić się trudności z wynajęciem nowego mieszkania, ponieważ ocena kredytowa (credit score) bankruta została znacznie obniżona.
WŁASNY DOM LUB MIESZKANIE OBCIĄŻONE KREDYTEM HIPOTECZNYM (MORTGAGE):
• Jeżeli bankrut jest jedynym właścicielem nieruchomości, syndyk przejmie tę nieruchomość. Może ją sprzedać. W takim przypadku spłaci bank, który udzielił kredytu hipotecznego a resztę pieniędzy przeznaczy na pokrycie swoich kosztów i na ew. spłatę wierzycieli. Jeżeli equity (kapitał własny) jest ujemny, czyli kredyt do spłacenia jest wyższy, niż wartość nieruchomości, pozostała część długu należnego bankowi wchodzi w zakres upadłości i bankrut po sprzedaży domu nie musi już nic spłacać.
• Jeżeli bankrut jest współwłaścicielem nieruchomości, syndyk przejmie tylko część nieruchomości należącą do bankruta – np. 50%. Jeżeli bankrut zechce pozostać w swoim domu, osoby trzecie mogą odkupić od syndyka jego udział. Cena wykupu będzie zależała od wysokości kapitału własnego (equity) i od tego, czy jest on dodatni czy ujemny. Często są to bardzo niewielkie kwoty.
• Jeśli w momencie ogłoszenia upadłości kapitał własny w domu wynosi mniej niż £1000 lub jest ujemny, syndyk nie sprzeda go od razu. Zamiast tego, syndyk będzie sprawdzał wartość nieruchomości przez dwa lata i trzy miesiące od dnia wydania wyroku upadłościowego. Jeśli po tym czasie nadal nie pojawi się wyższy kapitał własny, syndyk najprawdopodobniej pozwoli bankrutowi zatrzymać dom.
• Jeśli po tym okresie kapitał własny wzrośnie i przewyższy £1000, syndyk rozważy jego sprzedaż. Następnie da bankrutowi kolejne dziewięć miesięcy na sprzedaż nieruchomości. W rezultacie może minąć do trzech lat od daty ogłoszenia upadłości, zanim dom bankruta zostanie sprzedany.
• Jeśli dom bankruta zostanie sprzedany, bankrut będzie miał rok na znalezienie nowego, wynajętego lokum.