Syndyk nie zamyka kont bankowych. Jeżeli już, to robią to banki. Jeżeli bankrut posiada zadłużenie w banku, w którym ma swoje konto, to z reguły takie konto zostanie przez bank zamknięte. Ale nie ma na to twardej reguły. Wszystko zależy od polityki banku.

Nawet, jeżeli bank zamknie konto bankrutowi, to ten może uadć się do innego banku i otworzyć nowe konto. Powinien tylko poinformować nowy bank o fakcie ogłoszenia upadłości.