Po ogłoszeniu upadłości syndyk sprawdzi dochody i niezbędne do życia wydatki bankruta. Jeżeli dochody są w przybliżeniu podobne do wydatków, syndyk nie będzie mógł wprowadzić planu spłaty. Jeżeli dochody będą wyższe od wydatków, syndyk może zaproponować bankrutowi podpisanie umowy o nazwie Income Payment Agreement (IPA). Umowę zawiera się na 3 lata, niezależnie od okresu restrykcji, który trwa z reguły 12 miesięcy. Umowa może zostać zawieszona lub anulowana jeżeli sytuacja finansowa bankruta się zmieni np. bankrut straci źródło dochodów lub wyjedzie na stałe z Wielkiej Brytanii. Przy czym wyjazd z UK w żaden sposób nie wpływa na skutki ogłoszonego bankructwa tzn. wyrok sądu stwierdzający bankructwo będzie w dalszym ciągu ważny i prawomocny.
Może się zdarzyć, że w dniu ogłoszenia bankructwa syndyk nie będzie miał podstaw do wprowadzenia IPA ale należy pamiętać, że okres restrykcji trwa 1 rok i w ciągu tego czasu, w każdej chwili, syndyk może kontrolować finanse bankruta. Istnieją przypadki, że syndyk sprawdził dochody i wydatki na kilka dni przed zakończeniem okresu restrykcji. Bankrut w międzyczasie zaczął zarabiać więcej i to było podstawą do wprowadzenia IPA. Zawsze radzimy naszym klientom, żeby przez 12 miesięcy po ogłoszeniu upadłości starali się zarabiać tylko tyle, żeby starczyło na normalne życie.
Pozytywnym aspektem jest to, że syndyk bierze pod uwagę niemal wszystkie niezbędne do normalnego życia wydatki. Począwszy od czynszu, mediów, poprzez żywność, ubranie, obuwie, aż do wydatków na opłaty pocztowe, prasę i pralnię chemiczną.