W UK – w przeciwieństwie do np. Polski – nie ma domyślnej wspólności majątkowej małżonków lub partnerów. Każdy odpowiada za swoje własne finanse i za swoje własne długi. Dlatego ogłoszenie bankructwa przez np. męża w żaden sposób nie wpłynie na finanse żony. Bankructwo męża nie będzie również miało żadnego wpływu na historię i ocenę zdolności kredytowej żony. Jednak działa to w dwie strony. Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne zadłużenie, np. wspólnie zadłużone konto w council’u lub wspólnie wzięty kredyt, to ogłoszenie bankructwa tylko przez jednego współmałżonka nie uwolni od długu drugiej strony. Drugi współmałżonek będzie musiał spłacić całość długu. W takim przypadku jedynym wyjściem jest ogłoszenie dwóch oddzielnych upadłości przez każdego z nich. Niestety, wiąże się to z podwójnymi kosztami.
Bankructwo współmałżonka może mieć wpływ na finanse rodziny w przypadku, kiedy we wniosku o upadłość dochody i wydatki rodziny zostaną ujęte wspólnie. W takim przypadku może pojawić się nadwyżka dochodów nad wydatkami i syndyk będzie mógł zastosować plan spłaty (IPA).
Na szczęście przepisy nie nakładają takiego obowiązku na bankruta. W swoim wniosku można zadeklarować tylko swoje dochody i tylko swoje własne wydatki. Przed sporządzeniem wniosku o bankructwo należy dokonać kalkulacji i określić, który sposób jest dla rodziny korzystniejszy.