Naszą firmę tworzą niezależni eksperci – doradcy ds. zadłużenia.

Specjalizujemy się w pomocy prawnej przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej (bankructwie osobistym) na terenie Anglii i Walii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu oceny finansowej osób fizycznych oraz w zakresie procedury upadłościowej obowiązującej w Anglii i Walii i uregulowanej przez Insolvency Act 1986, Section IX.

Pomogliśmy w przeprowadzeniu ponad 300 upadłości konsumenckich.

Wszystkie sprawy prowadziliśmy od początku do końca, tj. od sporządzenia wniosków o upadłość aż do uzyskania zaświadczeń o zakończeniu postępowania upadłościowego (discharge certificate). Od 2008 r. do marca 2016 r. odwiedziliśmy wraz z naszymi klientami wiele sądów okręgowych (country courts) w Anglii i braliśmy udział w sprawach sądowych dotyczących upadłości. Większość z nich odbywała się w sądach okręgowych w Londynie, zwłaszcza w Central London County Court i High Court w Londynie. W tamtym czasie należało sporządzić papierowe wnioski o ogłoszenie upadłości (Bankruptcy Petition – Form 6.27 i Statement of Affairs – Form 6.28).

Towarzyszyliśmy naszym klientom podczas ich wywiadów przeprowadzonych w biurach syndyków.

Od kwietnia 2016 r. – po zmianie procedury upadłościowej – wykonujemy swoją pracę online, ale nadal pomagamy naszym klientom w przeprowadzaniu upadłości od początku do końca czyli od sporządzenia wniosku o upadłość aż do uzyskania discharge certificate.

Kontakt telefoniczny w godzinach: 10-18
Mobile: 0787 482 4634
Whatsapp: 0787 482 4634
Skype: zadluzona.wyspa
 
 

Możesz również zadać pytanie poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się poniżej. Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

  Naszą główną specjalizacją jest pomoc w przeprowadzaniu upadłości (bankructwa) osób fizycznych na terenie Anglii

  i Walii.

  Ponadto świadczymy usługi w zakresie:

  – pomoc w sporządzeniu pozwów sądowych „money claim” czyli sprawach o odzyskanie należności od dłużników

  – sporządzanie listów do wierzycieli – np. w celu odroczenia płatności lub rozłożenia płatności na korzystniejsze raty

  – sporządzanie wezwań do dłużników w sprawach o odzyskanie należności

  – sporządzanie pism do urzędów

  – tłumaczenie, wyjaśnianie i interpretacja pism urzędowych

   
   
   
   

  Zespół Zadłużonej Wyspy zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od Klientów i osób zwracających się do nas o udzielenie pomocy. Ten obowiązek nie jest ograniczony w czasie. Standardem zawieranych umów z klientami jest wzajemne zobowiązanie, aby traktować informacje uzyskiwane podczas naszej współpracy jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim bez zgody drugiej strony. Zespół Zadłużonej Wyspy zobowiązany jest do restrykcyjnego przestrzegania przepisów o ochronie danych zawartych w Data Protection Act 1988 oraz Data Protection Act 2003, obowiązujących na terenie Anglii, Walii i Szkocji. Nigdy nie udzielimy informacji dotyczących naszych klientów do żadnych celów związanych z marketingiem lub przetwarzaniem danych osobowych. Niezależnie od przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii, zapewniamy pełną poufność informacji dotyczących naszych klientów w stosunku do wszelkich innych podmiotów spoza Wielkiej Brytanii, które mogłyby dokonywać prób uzyskania od nas informacji dotyczących naszych klientów.

  ICO Licence No Z3416935

  Indebted Island
  Registered address:
  483 Green Lanes, London, N13 4BS