Postępowanie upadłościowe w Anglii/Walii trwa z reguły 12 miesięcy od daty wydania przez sąd wyroku upadłościowego. Często nazywane jest okresem restrykcji. Oznacza to, że przez 12 miesięcy bankrut poddany jest pewnym ograniczeniom i obowiązkom:
• Nie można zajmować stanowiska dyrektora w spółkach Ltd i LLP. Jeżeli bankrut prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, będzie mógł ją dalej prowadzić ale przez 12 m-cy nie wolno mu zmienić swojej nazwy handlowej.
• Nie wolno używać kart kredytowych.
• Nie można zaciągać pożyczek pow. £500 bez zgody syndyka
• Bankrutowi wolno posiadać pojazd do wartości £2000. Jeżeli w chwili ogłoszenia posiada droższy pojazd, syndyk może go zabrać i zaproponować w zamian auto o wartości do £2000. Jeżeli bankrut posiada pojazd o wartości wyższej niż £2000 a pojazd służy do wykonywania pracy lub jest niezbędny z powodu innych ważnych przyczyn, syndyk może taki pojazd bankrutowi zostawić.
• Bankrut musi informować syndyka o wszelkich nadwyżkach finansowych powstałych w okresie 12 miesięcy. Mówimy tu o pieniądzach, które wykraczają ponad kwotę niezbędną bankrutowi do utrzymania siebie i swojej rodziny (np. wygrana, otrzymany spadek etc.).
• Syndyk może sprawdzać dochody i niezbędne do życia wydatki bankruta. Jeżeli dochody są wyższe od wydatków, syndyk może zastosować 3-letni plan spłaty (Income Payment Agreement) – miesięczne wpłaty na rzecz syndyka w wysokości części wspomnianej nadwyżki.
• Bankrut musi informować syndyka o zmianie adresu. Należy tu podkreślić, że bankrutowi można dowolnie się przemieszczać, jeździć na wakacje i wyjechać na stałe z UK. Musi tylko poinformować o tym fakcie syndyka.
• Jeżeli bankrut posiada polisę na życie, to przez 12 miesięcy prawo do otrzymania ew. odszkodowania przechodzi na syndyka.
• Konta bankowe bankruta mogą zostać zamknięte. Nie robi tego syndyk, to wynika z polityki niektórych banków. W takim przypadku bankrutowi wolno otworzyć inne konto w dowolnym banku.
• Informacja o ogłoszonym bankructwie będzie widoczna na stronie The Insolvency Service oraz na stronie The Gazette.
• Fakt ogłoszenia bankructwa wpłynie na zdolność kredytową bankruta. Firmy zajmujące się oceną credit score w UK będą przechowywać tę informację przez 6 lat od daty wyroku.
Po upływie 12 miesięcy wszystkie powyższe ograniczenia i obowiązki automatycznie znikają. Jednak jeżeli bankrut ich nie przestrzega, syndyk lub sąd może wydłużyć ten okres nawet do 15 lat.