• pożyczki bankowe
• karty kredytowe
• overdraft
• zaległe opłaty za media (woda, gaz, prąd, telefon etc.)
• należności w stosunku do skarbu państwa: podatki, VAT, cło
• Council tax
• zasiłki nadpłacone w wyniku pomyłki w naliczeniu
• zaległy czynsz
• długi prywatne
• zakupy na raty
• długi powstałe w wyniku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (self-employment)
• mandaty za parkowanie wystawione przez służby cywilne
• Bounce Back Loans – w takim przypadku syndyk może sprawdzić, czy pieniądze pochodzące z BBL zostały wydane zgodnie z ich przeznaczeniem czyli na koszty działalności gospodarczej.