• alimenty
• karne grzywny sądowe
• odszkodowanie należne innym osobom
• pożyczki studenckie
• mandaty karne wystawione przez policję
• wyłudzone zasiłki