Każdego roku ponad 70 000 osób w Wielkiej Brytanii korzysta z procesu IVA jako sposobu na rozwiązanie swoich problemów z zadłużeniem.
Co to jest IVA?
IVA jest jednym ze sposobów na uporanie się z problemem zadłużenia, którego z różnych powodów nie możesz spłacić. Jest to umowa pomiędzy Tobą a Twoimi wierzycielami, która określa, kiedy i w jaki sposób będziesz spłacać im swoje zadłużenie. Możesz na przykład obiecać, że co miesiąc będziesz oddawać wierzycielom część swojego wynagrodzenia lub płacić im kwotę ryczałtową. W zamian wierzyciele mogą zgodzić się na umorzenie części długu, co oznacza, że nie będziesz musiał spłacać całości zadłużenia.
IVA jest procesem formalnym i prawnie wiążącym, czyli po zaakceptowaniu go przez wierzycieli nie mogą być naliczane odsetki i kary finansowe od niezabezpieczonych długów. Po pomyślnym zakończeniu postępowania wszelkie zaległe niezabezpieczone długi zostaną umorzone. Umowa IVA może uchronić Cię przed podjęciem przez wierzycieli działań prawnych, takich jak złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub złożenie wniosku do sądu o wydanie nakazu zapłaty.
Procedura
· Procedura zawierania umów IVA musi być przeprowadzona przez Insolvency Practitioner’a. Insolvency Practitioner (IP) to osoba posiadająca licencję i uprawnienia do działania w stosunku do niewypłacalnej osoby fizycznej, spółki lub przedsiębiorstwa. Większość IP to księgowi lub specjaliści ds. niewypłacalności pracujący w firmach księgowych.
· Po wyrażeniu zgody przez IP na złożenie wniosku o ustanowienie dla Ciebie IVA, może on wystąpić do County Court o wydanie „nakazu tymczasowego” (Interim Order). Interim Order powstrzymuje wierzycieli przed wszczęciem postępowania upadłościowego wobec Ciebie. W okresie obowiązywania nakazu tymczasowego wstrzymuje on również wszelkie inne działania egzekucyjne.
· Możesz złożyć wniosek o ustanowienie IVA bez uprzedniego ubiegania się o Interim Order. Może to obniżyć koszty, ale oznacza, że wierzyciele nadal mogą podejmować działania egzekucyjne wobec Ciebie do czasu rozpoczęcia procesu IVA.
· IP wysyła wniosek o ustanowienie IVA do wierzycieli i organizuje formalne spotkanie zwane „spotkaniem wierzycieli” (creditors meeting). Powinieneś skontaktować się z IP, aby upewnić się, że ten skontaktował się ze wszystkimi wierzycielami. Jeśli jakiś wierzyciel ujawni się po uzgodnieniu układu IVA i nie został powiadomiony o spotkaniu, to może on zażądać kwoty, którą otrzymałby, gdyby od początku był objęty układem IVA.
· Podczas zebrania wierzyciele muszą zagłosować nad zaakceptowaniem IVA. Często wierzyciele przesyłają swoje głosy do IP i w rzeczywistości nie biorą udziału w spotkaniu.
· Aby propozycja stała się prawnie wiążąca dla wszystkich wierzycieli, musi zostać zaakceptowana przez co najmniej 75% głosujących wierzycieli „według wartości”. „Wartość” nie oznacza liczby wierzycieli, tylko wysokość Twojego zadłużenia u każdego z nich. Przykład: posiadasz 4 wierzycieli – jednemu z nich jesteś winien £21,000 a pozostałym 3-em w sumie £7,000. £21,000 stanowi 75% całości Twojego zadłużenia i w takim przypadku wystarczy, jeżeli tylko ten „największy’ wierzyciel wyrazi zgodę na IVA. Pozostali muszą to zaakceptować. Oznacza to, że jeśli wierzyciele, którym należy się najwyższa kwota, zagłosują przeciwko propozycji, układ IVA może nie dojść do skutku.
· Jeżeli układ IVA zostanie zatwierdzony, IP będzie nadzorować jego realizację i sprawdzać, czy będziesz regularnie dokonywać płatności.
Jaki jest koszt przeprowadzenia IVA
Za przeprowadzenie IVA trzeba zapłacić. Dzieje się tak dlatego, że program IVA może zostać wszczęty wyłącznie przez profesjonalnego IP. Honoraria Insolvency Practitioner’ow mogą być wysokie i różnić się w zależności od nakładu pracy. Nie ma prawnych wytycznych co do wysokości opłat pobieranych przez IP, ale średnio wynoszą one około £5,000.
Sposób i termin dokonywania płatności na rzecz IP jest różny. Niektórzy IP wymagają pełnej zapłaty przed ustanowieniem IVA, inni wliczają swoje honorarium do układu IVA. W takim przypadku opłaty będą pobierane z miesięcznych spłat zadłużenia. Przy dokonywaniu miesięcznej wpłaty na poczet IVA, część pieniędzy zostanie przeznaczona na opłacenie IP, a reszta trafi do wierzycieli.
Jak długo trwa proces IVA
Umowa IVA trwa zazwyczaj pięć lat, ale czasami jest przedłużana o kolejne 12 miesięcy, aby umożliwić dokonywanie zaległych płatności. Jeśli jesteś w stanie dokonać jednorazowej płatności ryczałtowej, Twój IVA może zakończyć się wcześniej.
Jakie długi mogą być objęte IVA
· katalogi
· kredyty osobiste
· debety na koncie osobistym
· karty kredytowe
· zaległości za media
· zaległości z tytułu council tax
· chwilówki (payday loans)
· karty sklepowe
· zaległości z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych
· nadpłaty z tytułu ulg podatkowych lub zasiłków
· długi wobec rodziny i przyjaciół
· inne zaległe rachunki, np. koszty adwokata, faktury za prace budowlane i rachunki za weterynarza
Jakie długi NIE mogą być objęte IVA
· alimenty
· kredyty studenckie
· grzywny nałożone przez sąd magistracki
· pożyczki z Funduszu Społecznego
· zaległości z tytułu abonamentu telewizyjnego
Credit score
Informacja o IVA będzie widoczna w rejestrach firm prowadzących credit score przez 6 lat począwszy od daty przystąpienia do IVA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.