Generalnie właściciele nieruchomości po przystąpieniu do IVA mogą być spokojni. Nieruchomość nie będzie im odebrana, chyba, że są jedynymi właścicielami a dom/mieszkanie nie jest obciążone kredytem hipotecznym.
Jeśli złożyłeś wniosek o ustanowienie IVA i jesteś właścicielem domu, to przed przedstawieniem wniosku o ustanowienie IVA swoim wierzycielom zostaniesz poproszony o przedstawienie jednej lub kilku wycen nieruchomości. Bezpłatną wycenę można uzyskać w Internecie lub u lokalnych pośredników w obrocie nieruchomościami.
Insolvency Practitioner uzgodni z Tobą wycenę, a następnie określi Twój udział w kapitale własnym (equity). Udział ten będzie wynosił 85% wartości nieruchomości, po odjęciu wartości kredytów hipotecznych i pożyczek zabezpieczonych. Poniższy przykład pokazuje, jak IP obliczy Twój udział w kapitale:
· Wraz ze swoim partnerem posiadasz dom i macie równe udziały w jego własności (po 50%).
· Wartość domu wynosi £150 000, a wspólnie wzięty kredyt hipoteczny wynosi £98 000.
· 85% wartości domu to kwota £127 500 funtów. £127 500 minus £98 000 (kredyt hipoteczny) daje łączny kapitał własny w wysokości £29 500.
· Ponieważ dom jest Waszą wspólną własnością, to Twój udział w kapitale własnym wynosi 50% jego wartości czyli £14 750.
Wartość Twojego udziału w kapitale zostanie wykorzystana do podjęcia decyzji o tym, w jaki sposób kapitał ten zostanie potraktowany w ramach IVA. Możliwe są trzy opcje.
Opcja 1. Twój udział w kapitale własnym wynosi £5 000 GBP lub mniej.
IP zaproponuje Ci raty przez okres pięciu lat i nie będziesz proszony o przekazanie kapitału własnego w swoim domu.
Opcja 2. Twój udział w kapitale własnym wynosi ponad £5 000, ale zdaniem IP jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie zaciągnąć kredyt hipoteczny lub pożyczkę zabezpieczoną.
W takim przypadku okres spłaty IVA wyniesie 6 lat a IP nie będzie od Ciebie wymagał przekazania Twojego kapitału własnego, pod warunkiem, że:
· w momencie rozpoczęcia realizacji IVA będziesz miał ponad 60 lat; lub
· wolny dochód gospodarstwa domowego po pokryciu niezbędnych do życia wydatków wynosi £100 miesięcznie lub mniej.
Opcja 3. Twój udział w kapitale własnym wynosi ponad £5 000, a IP uważa za prawdopodobne, że będziesz mógl zaciągnąć kredyt hipoteczny lub pożyczkę zabezpieczoną.
Wniosek o ustanowienie IVA będzie dotyczył spłat ratalnych przez okres sześciu lat z weryfikacją wyceny domu po 54 miesiącach.
· Jeśli w momencie weryfikacji Twój udział w kapitale własnym wynosi co najmniej £5 000, IP zażąda od Ciebie złożenia wniosku o pożyczkę zabezpieczoną lub zmianę umowy kredytu hipotecznego w celu spłacenia części długów. Jeśli uda Ci się zmienić umowę mortgage lub uzyskać pożyczkę zabezpieczoną, powinno pozostać Ci co najmniej 15% Twojego udziału w wartości nieruchomości.
· Nowy kredyt hipoteczny powinieneś spłacić do końca okresu spłaty obecnego kredytu hipotecznego lub do osiągnięcia przez Ciebie wieku emerytalnego (w zależności od tego, co nastąpi później). W takim przypadku okres obowiązywania IVA zostanie skrócony z sześciu do pięciu lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.