Tak, jak pisałem w poprzednim artykule, od 1 lutego trwa tzw. okres przejściowy (transition period), który teoretycznie ma się zakończyć 31 grudnia 2020 r. W tym czasie wszystkie postępowania upadłościowe wszczęte przed zakończeniem tego okresu prowadzone są zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej. Czyli wyroki upadłościowe wydane przez angielski sąd mają w dalszym ciągu charakter transgraniczny i muszą być uznane w pozostałych krajach UE (poza Danią).

Ponieważ lubimy dokładnie sprawdzić informacje, wykonaliśmy dziś kilka telefonów do urzędów i instytucji brytyjskich w celu potwierdzenie powyższych informacji.

Zadzwoniliśmy do:

  • Insolvency Service
  • Bankruptcy Court (High Court) w Londynie
  • kilku biur syndyków angielskich
  • Stepchange
  • National Debt Line

Wszędzie otrzymaliśmy informację, że w nie nastąpiły żadne zmiany w postępowaniach upadłościowych i w dalszym ciągu ma zastosowanie „Rozporządzenie Rady Unii (WE) nr 1346/2000” oraz jego nowelizacja czyli „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego”.

Do zakończenia okresu przejściowego czynnikiem decydującym czy dłużnik może złożyć w Anglii/Walii wniosek o upadłość konsumencką transgraniczną jest posiadanie swojego centrum interesów życiowych (COMI) na terenie Anglii lub Walii.

Jeżeli posiadamy jakieś zadłużenie w Polsce i chcemy się go pozbyć, to należałoby o tym pomyśleć właśnie teraz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.