W środkach masowego przekazu pojawia się wiele informacji, że obywatele państw Europy Wschodniej – na skutek Brexitu – masowo wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii. Oczywiście ich największy odsetek stanowią Polacy. Docierają do nas sygnały, że wiele osób, które zamierzają wyjechać z UK do Polski posiada tam spore zadłużenie. Osoby te liczą na to, że ich długi się przedawniły i żaden z wierzycieli nie ma już możliwości dochodzenia swoich należności. Niestety, jest to błędne założenie.

Prawdą jest, że w 2018 r. weszła w Polsce nowelizacja przepisów dot. przedawnienia długów. Generalnie okres przedawnienia został skrócony z 10 na 6 lat. Wszystko wygląda ładnie dopóki nie wgłębimy się w szczegóły.

Poniżej okresy przedawnienia długów z podziałem na kategorie:

mandat – 1 rok

roszczenia z tytułu umowy przewozu oraz przedwstępnej umowy sprzedaży – 1 rok

roszczenia przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej przez klienta faktury – 2 lata

roszczenia z tytułu umowy sprzedaży – 2 lata

roszczenia dostawcy z tytułu dokonanej dostawy – 2 lata

roszczenia z tytułu umowy o dzieło – 2 lata od dnia oddania dzieła

usługi telekomunikacyjne – 2 lata

debet na koncie – 2 lata – dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego. Termin przedawnienia biegnie od daty, w której należało spłacić debet

wszelkie należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – 3 lata

należności z tytułu kary umownej przewidzianej w umowie między kontrahentami – 3 lata

niezapłacona lub niezwrócona kaucja oraz zaliczka/przedpłata – 3 lata

roszczenia z tytułu umowy o pracę – 3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie

roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej – 3 lata

zobowiązania z tytułu umowy kredytu czy pożyczki – 3 lata, licząc od dnia, w którym powstał obowiązek spłaty kredyty czy pożyczki

zadłużenie z tytułu czynszu – 3 lata

zadłużenie na karcie kredytowej – 3 lata

zobowiązania podatkowe –

  • 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (zobowiązania powstające na skutek doręczenia decyzji z wysokością podatku przez urząd skarbowy, np. podatek od nieruchomości)
  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zobowiązania powstające z mocy prawa, np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)

długi spadkowe – 6 lat, jeżeli wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków w celu wyegzekwowania zapłaty

inne roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju – 6 lat

Uwaga! Wszystkie te powyższe terminy dotyczą sytuacji, kiedy wierzyciel nie upomni się o swoje należności.

Jeżeli wierzyciel dba o swoje interesy, to pierwszym krokiem, jaki zrobi, będzie złożenie w sądzie pozwu o wydanie nakazu zapłaty. W Polsce funkcjonuje e-sąd w Lublinie. Ten sąd wydaje nakazy zapłaty nie wnikając w zasadność pozwu. Sąd ten również nie sprawdza, czy w pozwie został podany właściwy adres dłużnika. Na podstawie pozwu sąd wydaje najpierw nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i wysyła go na adres dłużnika podany w pozwie. W wielu przypadkach dłużnik już dawno nie mieszka pod tym adresem i nawet nie wie, że taki dokument został mu przysłany. Istnieje możliwość wniesienia protestu do nakazu zapłaty i dłużnik ma na to 14 dni. Jeżeli tego nie zrobi, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zostaje zmieniony na nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i wtedy termin przedawnienia takiego długu zaczyna wynosić 6 lat. Czyli w przypadku np. kredytu (jeżeli wierzyciel wniesie pozew przed upływem 3 lat od pierwotnego terminu przedawnienia) ten okres wydłuża się do lat 9-ciu.

To nie wszystko. Okres przedawnienia może być przerwany poprzez:

  • każda czynność dokonywana przed sądem (najczęściej składany jest pozew);
  • rozpoczęcie i  umorzenie egzekucji komorniczej
  • wszczęcie mediacji;
  • uznanie roszczenia przez dłużnika.

Nas interesuje głównie punkt drugi: rozpoczęcie i  umorzenie egzekucji komorniczej

Przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 9 lipca 2018 r. stwierdzają m. in.:

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo – co oznacza, że jeśli np. została wszczęta egzekucja komornicza długu wynikającego z wyroku czy też nakazu zapłaty, który został wydany 5 lat temu (wykonanie jeszcze się nie przedawniło) i komornik po jakimś czasie umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji – to od daty  umorzenia postępowania egzekucyjnego na nowo biegnie 6 letni termin przedawnienia roszczenia. 

Reasumując – jeżeli wierzyciel pilnuje swoich spraw i dba o swoje interesy, to mamy w Polsce sytuację, kiedy długi mogą nigdy się nie przedawnić.

Osoby mieszkające w Anglii lub Walii i posiadające wysokie zadłużenie w Polsce (przynajmniej ok. 100 000 PLN) powinny rozważyć ogłoszenie upadłości właśnie w UK. Do końca 2020 r. wyroki sądów angielskich w dalszym ciągu mają charakter transgraniczny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.