Przepisy prawne upadłości transgranicznej reguluje Zarządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1346/2000.

Co to jest upadłość transgraniczna?

Najkrócej mówiąc jest to możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w kraju należącym do Unii Europejskiej przy posiadaniu zadłużenia w innym kraju – również będącym członkiem UE – w którym również istnieje możliwość ogłoszenia upadłości. W takim przypadku najważniejszą kwesią jest określenie tzw. Centrum Interesów Życiowych dłużnika (ang.: COMI – Centre Of Main Interests).

Definicja COMI:

COMI jest to miejsce, gdzie dłużnik prowadzi swoje normalne życie w sposób stały i poprzez to jest powiązany z osobami trzecimi (instytucjami, bankami, gdzie pobiera zasiłki itp).
W szerszym znaczeniu COMI to miejsce, gdzie dłużnik pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli dłużnik nie pracuje ani nie prowadzi działalności gospodarczej to ma tu zastosowanie fakt, że  COMI może być uznane jako miejsce, gdzie dłużnik mieszka na stałe.
Jeżeli dłużnik mieszka w jednym kraju ale prowadzi działalność zarobkową (w szerokim tego słowa znaczeniu) w innym kraju, to COMI znajduje się w kraju prowadzenia działalności (nie zamieszkania).
Jeżeli dłużnik pracuje w jednym kraju (ale nie prowadzi w nim działalności gospodarczej) na zasadzie umowy o pracę, to COMI znajduje się w kraju, gdzie dłużnik w sposób stały płaci rachunki, posiada konta bankowe, odprowadza podatki itp.

COMI jest określane na dzień złożenia wniosku o upadłość i nie ma znaczenia w sensie historycznym, gdzie przebywał dłużnik przed data złożenia wniosku. W związku z tym nie ma znaczenia, gdzie znajdują się wierzyciele i gdzie powstało zadłużenie.

W Polsce bankructwo osobiste zostało wprowadzone w życie 31 marca 2009r. Nosi nazwę: Upadłość Konsumencka i jest typowym przykładem gniotu prawnego. Cała procedura jest bardzo kosztowna (nawet do 30 000 PLN) i bardzo niewiele osób zostało przez polskie sądy zaakceptowane do przeprowadzenia całego procesu.

Dlatego, jeżeli mieszkasz i pracujesz w UK i tu płacisz podatki masz prawo ogłosić upadłość konsumencką wg. przepisów prawa brytyjskiego. Możesz nie mieć nawet 1 pensa zadłużenia w Wielkiej Brytanii i kilka milionów długów w Polsce. Twoja upadłość zostanie uznana przez polskich wierzycieli a ty będziesz mógł w przyszłości wrócić do Polski i nie będziesz miał ani złotówki długu. W takim przypadku mają zastosowanie przepisy państwa, w którym ogłaszasz upadłość a nie przepisy państwa, w którym posiadasz zadłużenie.

10 Thoughts on “Upadłość konsumencka transgraniczna”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.