Wbrew panicznym informacjom publikowanym przez wiele polskojęzycznych portali, wzajemne relacje pomiędzy UK a Unią Europejską pozostaną bez zmian. Po 31 stycznia b.r. rozpocznie się tzw. okres przejściowy, podczas którego UK i EU będą wypracowywać nowe porozumienia, które zaczną obowiązywać dopiero po 31 grudnia 2020 r.

I tak, m. in.:

 • Obywatele krajów Unii Europejskiej nie będą potrzebowali wiz wjazdowych do UK
 • Brytyjskie prawa jazdy będą honorowane w Unii Europejskiej.
 • Europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego (EHIC) wydane przez NHS pozostaną ważne.

Eksperci finansowi twierdzą, że kurs funta powinien pozostać bez większych zmian.

Nas jednak najbardziej interesuje kwestia wzajemnego uznania przepisów dot. prawa upadłościowego. Porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską zawarte 19 października 2019 r („Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community„) precyzuje również tę dziedzinę prawa.

Na stronie 117 ww. Porozumienia, punkt 3, podpunkt c stwierdza jasno:

Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council shall apply to insolvency proceedings, and actions referred to in Article 6(1) of that Regulation, provided that the main proceedings were opened before the end of the transition period;

czyli:

W postępowaniach upadłościowych będą miały zastosowanie przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) zawarte w Rozporządzeniu nr 2015/848 a w szczególności określone w Artykule 6 (1) Rozporządzenia dotyczącym wszczęcia postępowania upadłościowego. Niniejsze przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich postępowań upadłościowych wszczętych przed zakończenia okresu przejściowego czyli przed 31 grudnia 2020 r.

Poniżej link do Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community:

https://www.gov.uk/government/publications/agreement-on-the-withdrawal-of-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-european-union-and-the-european-atomic-energy-communi

Kontynuując temat:

Rozporządzenie nr 2015/848 jest nowelizacją Rozporządzenia nr 1346/2000.

Ww. Artykuł 6(1) stwierdza:

„Artykuł 6″

Jurysdykcja w sprawach wynikających bezpośrednio z postępowania upadłościowego i ściśle z nim powiązanych.

 1.   Sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium wszczęto zgodnie z art. 3 postępowanie upadłościowe, mają jurysdykcję w sprawach wynikających bezpośrednio z tego postępowania i z nim ściśle powiązanych, takich jak sprawa o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej.”

Poniżej link do „ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.” w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848

Reasumując: do końca 2020 r. w dalszym ciągu można ogłosić w Anglii i Walii upadłość konsumencką a wyrok wydany przez sędziego ważny i prawomocny również w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.

Ponieważ lubimy dokładnie sprawdzić informacje, wykonaliśmy dziś kilka telefonów do urzędów i instytucji brytyjskich w celu potwierdzenie powyższych informacji.

Skontaktowaliśmy się z:

 •     Insolvency Service
 •     Bankruptcy Court (High Court) w Londynie
 •     kilkoma biurami syndyków angielskich
 •     Organizacją Stepchange
 •     Organizacją National Debt Line

Wszędzie otrzymaliśmy informację, że  nie nastąpiły żadne zmiany w postępowaniach upadłościowych i w dalszym ciągu ma zastosowanie „Rozporządzenie Rady Unii (WE) nr 1346/2000” oraz jego nowelizacja czyli „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego”

Do zakończenia okresu przejściowego czynnikiem decydującym czy dłużnik może złożyć w Anglii/Walii wniosek o upadłość konsumencką transgraniczną jest posiadanie swojego centrum interesów życiowych (COMI) na terenie Anglii lub Walii oraz posiadanie zadłużenia w wys. przynajmniej ok. 20 000 GBP. Przy czym można sumować kwoty zadłużenia z różnych krajów.

Jeżeli posiadamy jakieś zadłużenie w Polsce i chcemy się go pozbyć, to należałoby się z tym pośpieszyć. Dlaczego? Ponieważ Premier Johnson „odgraża” się, że jeżeli jego negocjacje z Unią Europejską nie będą przebiegały zgodnie z jego oczekiwaniami, jest gotów je przerwać jeszcze przed zakończeniem okresu przejściowego (transition period).

Gdyby tak się stało, to prawdopodobnie wyroki upadłościowe wydane przez angielskie sądy przestałyby być uznawane w Unii Europejskiej.

Powodów do obaw nie mają osoby posiadające zadłużenie wyłącznie w UK. Prawo wewnętrzne (Insolvency Act 1986) nie ulegnie zmianie i takich osób zmiany związane z Brexitem nie dotyczą.

Reasumując: do końca 2020 r. w dalszym ciągu można ogłosić w Anglii i Walii upadłość konsumencką a wyrok wydany przez angielski sąd będzie miał charakter transgraniczny czyli będzie ważny i prawomocny w całej Unii Europejskiej – również w Polscee (poza Danią).

O ile Pan Premier Johnson nie wpadnie na jakiś wspaniały pomysł i nie przerwie okresu przejściowego wcześniej…

I jeszcze jedna ważna uwaga; po 31 stycznia 2020r. czyli po wyjściu UK z UE wielu naszych klientów otrzymało wyroki upadłościowe przy czym ich zadłużenie pochodziło z Polski.

Na wszystkich wyrokach widnieje klauzula, która widniała od początku uregulowania transgranicznego postępowania upadłościowego:

The adjudicator is satisfied that EC Regulation applies and declares that the

bankruptcy proceedings are main proceedings as defined in Article 3 of the EC

Regulations.”

czyli:

Sędzia jest przekonany, że mają zastosowanie regulacje Unii Europejskiej i stwierdza, że to postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem zgodnie z definicją zawartą w Artykule 3 Regulacji Unii Europejskiej.”

Źródła:

 • Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community
 • Rozporządzenie Rady Unii (WE) nr 1346/2000
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego
 • Wyroki wydane przez sędziów angielskich po 31 stycznia 2020 r.
 • Insolvency Service
 •     Bankruptcy Court (High Court) w Londynie
 •     kilkoma biurami syndyków angielskich
 •     Organizacją Stepchange
 •     Organizacją National Debt Line

Andrzej Jaworski – Zadłużona Wyspa – Indebted Island