Kontakt telefoniczny w godzinach: 10-18
Landline (stacjonarny Londyn): 0208 123 2576
Mobile: 0787 482 4634

Możesz również zadać pytanie poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się poniżej. Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

    Zespół Zadłużonej Wyspy zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od Klientów i osób zwracających się do nas o udzielenie pomocy. Ten obowiązek nie jest ograniczony w czasie. Standardem zawieranych umów z klientami jest wzajemne zobowiązanie, aby traktować informacje uzyskiwane podczas naszej współpracy jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim bez zgody drugiej strony. Zespół Zadłużonej Wyspy zobowiązany jest do restrykcyjnego przestrzegania przepisów o ochronie danych zawartych w Data Protection Act 1988 oraz Data Protection Act 2003, obowiązujących na terenie Anglii, Walii i Szkocji. Nigdy nie udzielimy informacji dotyczących naszych klientów do żadnych celów związanych z marketingiem lub przetwarzaniem danych osobowych. Niezależnie od przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii, zapewniamy pełną poufność informacji dotyczących naszych klientów w stosunku do wszelkich innych podmiotów spoza Wielkiej Brytanii, które mogłyby dokonywać prób uzyskania od nas informacji dotyczących naszych klientów.

    ICO Licence No Z3416935

    Indebted Island
    Registered address:
    483 Green Lanes, London, N13 4BS