28 lutego 2018 r. Komisja Europejska opublikowała projekt umowy w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE . Projekt ten, oparty na wspólnej umowie uzgodnionej przez negocjatorów UE i Wielkiej Brytanii nadaje ton przyszłym negocjacjom między UE a Wielką Brytanią.

 

Postanowienia projektu (m. in.):

  • Okres przejściowy potrwa od dnia Brexitu czyli od 29 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
  • Obywatele UE przybywający do Wielkiej Brytanii pomiędzy tymi dwoma datami będą mieli takie same prawa i gwarancje jak ci, którzy przybywają w Wielkiej Brytanii przed Brexitem. To samo dotyczy brytyjskich emigrantów na kontynencie.
  • W okresie przejściowym Wielka Brytania będzie mogła negocjować, podpisywać i ratyfikować własne umowy handlowe.
  • Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć w istniejących umowach handlowych UE z innymi krajami.

Postanowienia w sprawie postępowań upadłościowych.

Jedna z najciekawszych części ww. projektu dotyczy wpływu Brexitu na podstawowe zasady cywilnego prawa międzynarodowego określonego w prawodawstwie UE; zasady te mają obecnie wpływ na znaczną liczbę cywilnych czynności prawnych  (kontrakty, niewypłacalność transgraniczna, sprawy spadkowe, rozpad małżeństwa, alimenty itp.).

W przypadku dotyczącym konkretnie niewypłacalności transgranicznych (czyli m. in. postępowań upadłościowych) projekt stanowi, że rozporządzenie Rady UE w sprawie postępowania upadłościowego (Rozporządzenie (UE) nr 848/2015nowelizacja Rozporządzenia 1346/2000) będzie nadal obowiązywać w odniesieniu do wszystkich postępowań upadłościowych wszczętych w państwach członkowskich (w tym w Wielkiej Brytanii) przed końcem okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia 2020 r.

Od tej daty sądy brytyjskie zaprzestaną stosowania przepisów Rozporządzenia w sprawie niewypłacalności i będą mogły się na nie powoływać tylko w sytuacjach, kiedy:

  •     stwierdzą, że są właściwe do wszczęcia postępowania upadłościowego
  •     określą prawo krajowe, które będzie miało zastosowanie w takim postępowaniu
  •     podejmą decyzję, czy mogą uznać i na jakich warunkach postępowanie w sprawie niewypłacalności prowadzone w państwie członkowskim UE
  •     ocenią cały proces i podejmą decyzję, czy mogą współpracować z organami państwa członkowskiego UE, w którym prowadzone jest to postępowanie i czy mogą zapewnić taką samą współpracę podmiotom wyznaczonych do zarządzania postępowaniem upadłościowym.

Poniżej fragment treści porozumienia:

European Commission Draft Withdrawal Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community.

Article 63

Jurisdiction, recognition and enforcement of judicial decisions, and related cooperation between central authorities

(c) Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council69 shall apply to main insolvency proceedings that were opened before the end of the transition period

„Rozporządzenie 2015/848 (1346/2000) będzie miało zastosowanie do wszystkich głównych postępowań upadłościowych rozpoczętych przed końcem okresu przejściowego.”

Reasumując można stwierdzić, że do końca 2020 r. możliwe będzie oddłużenie się ze wszystkich należności powstałych w Wielkiej Brytanii i/lub w innych krajach Unii Europejskiej.

 

Link do pełnego dokumentu:

Draft Agreement on the withdrawal

 

 

Na podst.: LexisNexis, BBC

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.