Mieszkasz w Wielkiej Brytanii i masz wysokie zadłużenie w bankach lub innych instytucjach?

W UK funkcjonują przepisy, które mogą być rozwiązaniem Twoich problemów.

Jesteś dłużnikiem. Do tej pory korzystałeś ze swoich kart kredytowych, z bankowego debetu, zaciągnąłeś kilka kredytów w bankach, kupiłeś na raty samochód. Dopóki miałeś stabilną pracę i regularne dochody, nie było problemu ze spłatą zadłużenia.

Nagle pojawiły się problemy. Mogły być związane z utratą pracy, utratą klientów, rozpadem związku lub problemami zdrowotnymi. Po niedługim czasie okazuje się, że nie jesteś już w stanie nie tylko spłacać swoich zobowiązań finansowych, ale brakuje ci pieniędzy nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Poszukujesz jakichkolwiek rozwiązań swoich problemów, korzystasz z usług firm lichwiarskich, starasz się o kredyt konsolidacyjny, bierzesz chwilówki na pokrycie bieżących wydatków. W końcu wpadasz w spiralę zadłużenia, z której – w twojej obecnej sytuacji finansowej – nie widzisz wyjścia. Ze wszystkich stron atakują cię wierzyciele i firmy windykacyjne. Przestajesz odbierać połączenia z nieznanych numerów, żyjesz w ciągłym stresie. W końcu pojawiają się u ciebie komornicy z Equity, Marstona lub innej firmy windykacyjnej.

Możesz odmienić swoją sytuację. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje naprawdę skuteczna i zgodna z prawem możliwość całkowitego oddłużenia ze wszystkich wierzytelności powstałych w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to również długów powstałych w Polsce. Tak, pomimo Brexitu jest to w dalszym ciągu możliwe, ale cała procedura jest bardziej skomplikowana niż w przypadku zadłużenia pochodzącego tylko z UK.

Rozwiązaniem jest ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej (ang.: Bankruptcy of Individual) lub wg terminologii polskiej – upadłości konsumenckiej.

W Anglii i Walii prawo upadłościowe jest regulowane przez Section IX, Insolvency Act 1986 (z późniejszymi zmianami) oraz przez Insolvency Rules 1986 r (z późniejszymi zmianami). Termin bankructwo odnosi się tylko do osób fizycznych i nie dotyczy firm lub innych osób prawnych.

W Szkocji i Irlandii Północnej obowiązują inne przepisy i procedury – i w tym artykule nie będziemy się nimi zajmować.

Osoba fizyczna może zostać postawiona w stan upadłości wyłącznie na mocy orzeczenia sądu, po  wniosku o ogłoszenie upadłości. Osoba fizyczna może złożyć wniosek w sądzie, powołując się na fakt, że jest niewypłacalna – tj. nie jest w stanie spłacić swoich długów.

Upadłość mogą ogłosić osoby pracujące na kontrakcie (etacie), osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (self-employed), osoby bezrobotne, rolnicy. W przypadku osób self-employed upadłość obejmuje również wszystkie długi powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej (np. niezapłacone faktury).

Wnioskować o ogłoszenie upadłości nie mogą dyrektorzy spółek LTD, LLP oraz członkowie zarządu spółek. Jeżeli chcą to zrobić, to pierwszą ich czynnością musi być rezygnacja ze stanowiska dyrektora lub członka zarządu spółki.

Jakie długi zostaną umorzone po ogłoszeniu upadłości?

Prawie wszystkie:

 • kredyty bankowe
 • overdrafty
 • karty kredytowe
 • pożyczki typu payday loans
 • rachunki za media
 • wszelkie zobowiązania w stosunku do skarbu państwa (podatek dochodowy, podatek VAT, cło)
 • council tax
 • czynsz
 • długi prywatne.

W 2021 r. brytyjskie banki udzielały osobom prowadzącym działalność gospodarczą kredyty mających na celu pomoc w utrzymaniu firmy podczas pandemii Covid-19. Kredyty te nosiły nazwę Bounce Back
Loans
 (BBL). Zgłosiło się do nas wiele osób, które miały i obecnie mają problemy z ich spłatą. Jednocześnie zostały gdzieś przez kogoś poinformowane, że BBL nie może być objęte upadłością. Jest to nieprawda. BBL jest normalną pożyczką niezabezpieczoną i jako taka podlega identycznym przepisom upadłościowym jak każda inna pożyczka bankowa.

Kolejną grupą klientów są osoby, które skorzystały ze schematu unikania płacenia podatków, tzw.: Tax avoidance loan scheme. Te osoby zostały wprowadzone w błąd przez firmy księgowe, które zapewniały, że cała ta procedura jest zgodna z prawem i akceptowana przez Inland Revenue. Jednak Sąd Najwyższy (Supreme Court) jednoznacznie stwierdził, że powyższy schemat unikania opodatkowania jest nielegalny i nie może być uznawany przez HMRC. HMRC naliczyło podatki i kary finansowe i okazało się, że tysiące osób musi zapłacić urzędowi skarbowemu po kilkadziesiąt tysięcy funtów. Takie zadłużenie również objęte jest upadłością.

Istnieje kilka kategorii długów, których upadłość nie obejmuje. Jest ich niewiele i są to: pożyczki studenckie, alimenty, karne grzywny sądowe, wyłudzone zasiłki i odszkodowania osobowe. Te należności dłużnik będzie musiał spłacać pomimo ogłoszenia bankructwa.

Jak wygląda procedura bankructwa w Anglii/Walii?

Po zapłaceniu opłaty sądowej w wys. £680 należy złożyć wniosek. Sędzia ma 28 dni na jego rozpatrzenie i w tym czasie może wnioskodawcy zadać dodatkowe pytania lub poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów. Jeżeli wnioskodawca spełnia wszystkie wymagane prawem warunki, sędzia wydaje wyrok upadłościowy (bankruptcy order).

Od tej chwili rozpoczyna się okres postępowania upadłościowego, czyli tzw. okres restrykcji, który trwa z reguły 12 miesięcy. W tym czasie bankrut pozostaje pod kontrolą syndyka (official receiver) i jest objęty pewnymi restrykcjami:

 • nie wolno korzystać z kart kredytowych,
 • nie wolno zaciągać nowych długów pow. £500 bez zgody syndyka,
 • nie wolno zajmować stanowiska dyrektora spółki LTD, LLP ani być w takiej spółce członkiem zarządu,
 • bankrutowi wolno posiadać pojazd do wartości £2 000 (może posiadać droższy pojazd pod warunkiem, że służy mu do wykonywania pracy),
 • bankrut musi informować syndyka o wszystkich zmianach w swojej sytuacji finansowej,
 • jeżeli dochody bankruta są wyższe niż jego niezbędne do życia wydatki, syndyk może zastosować 3-letni plan spłaty (IPA – Income Payment Agreement); przy wydatkach uwzględniane są wszytkie koszty utrzymania bankruta i jego rodziny,
 • bankrut może się dowolnie przemieszczać, może również wyjechać na stałe z UK, ale przez 12 m-cy od daty wyroku musi informować syndyka o zmianie adresu.

Po upływie 12 miesięcy wszystkie powyższe restrykcje przestają obowiązywać, kończy się postępowanie upadłościowe i bankrut otrzymuje dokument zaświadczający o zakończeniu procedury: Discharge Certificate. Od tej chwili były już bankrut przestaje być pod kontrolą syndyka, może zarabiać dowolne kwoty, zajmować stanowisko dyrektora w spółkach itp.

Osoba, która ogłosiła upadłość musi być jednak świadoma, że jej credit score został znacznie obniżony, a informacja o bankructwie będzie widoczna w firmach ratingowych przez 6 lat.

Firmę Indebted Island (Zadłużona Wyspa) stworzyliśmy w 2004 r., w Londynie. Zajmujemy się pomocą formalno-prawną w przeprowadzaniu upadłości konsumenckiej na terenie Anglii i Walii.

Nasze usługi mają charakter kompleksowy. Oznacza to, że pomagamy naszym klientom na każdym etapie postępowania upadłościowego – od sporządzenia wniosku o upadłość aż do zakończeniu postępowania upadłościowego, które trwa z reguły 12 miesięcy.

0208 123 2576
info@dlugi.co.uk
https://dlugi.co.uk/kontakt/