Wbrew panicznym informacjom publikowanym przez wiele polskojęzycznych portali, wzajemne relacje pomiędzy UK a Unią Europejską pozostaną bez zmian do 31 grudnia b.r. czyli do zakończenia okresu przejściowego (transition period).

I tak, m. in.:

Obywatele krajów Unii Europejskiej nie potrzebują wiz wjazdowych do UK

Brytyjskie prawa jazdy są honorowane w Unii Europejskiej.

Europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego (EHIC) wydane przez NHS pozostają ważne.

Eksperci finansowi twierdzą, że kurs funta powinien pozostać bez większych zmian.

Nas jednak najbardziej interesuje kwestia wzajemnego uznania przepisów dot. prawa upadłościowego. Porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską zawarte 19 października 2019 r (Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community) precyzuje również tę sferę przepisów.

Na stronie 117 ww. Porozumienia, punkt 3, podpunkt c stwierdza jasno:

Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council1 shall apply to insolvency proceedings, and actions referred to in Article 6(1) of that Regulation, provided that the main proceedings were opened before the end of the transition period;

czyli:

W postępowaniach upadłościowych będą miały zastosowanie przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) zawarte w Rozporządzeniu nr 2015/848 a w szczególności określone w Artykule 6 (1) Rozporządzenia dotyczącym wszczęcia postępowania upadłościowego. Niniejsze przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich postępowań upadłościowych wszczętych przed zakończenia okresu przejściowego czyli przed 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie nr 2015/848 jest nowelizacją Rozporządzenia nr 1346/2000.

Ww. Artykuł 6(1) mówi:

„Artykuł 6

Jurysdykcja w sprawach wynikających bezpośrednio z postępowania upadłościowego i ściśle z nim powiązanych

1.   Sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium wszczęto zgodnie z art. 3 postępowanie upadłościowe, mają jurysdykcję w sprawach wynikających bezpośrednio z tego postępowania i z nim ściśle powiązanych, takich jak sprawa o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej.”

Poniżej link do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848

Reasumując: do końca 2020 r. w dalszym ciągu można ogłosić w Anglii i Walii upadłość konsumencką a wyrok wydany przez angielski sąd będzie miał charakter transgraniczny czyli będzie ważny i prawomocny w całej Unii Europejskiej (poza Danią).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.