Debt Relief Order – DRO (nakaz, polecenie kasacji długu)

Prawo regulujące DRO weszło w Zycie w 2009 r. Ma na celu ochronę naprawdę ubogich osób przed bankructwem. Również tych, … Czytaj dalej Debt Relief Order – DRO (nakaz, polecenie kasacji długu)